Tapeta Radio Galaxy Centaurus A, jak ji vidí ALMA Space
Tapeta Radio Galaxy Centaurus A, jak ji vidí ALMA Space
Anonim
Rádiová galaxie Centaurus A, jak ji vidí ALMA 1920
Rádiová galaxie Centaurus A, jak ji vidí ALMA 1920

Tato vesmírná tapeta Centaura A kombinuje pozorování ALMA a blízké infračervené záření masivní eliptické rádiové galaxie. Nová pozorování ALMA, zobrazená v řadě zelených, žlutých a oranžových barev, odhalují polohu a pohyb oblaků plynu v galaxii. Jsou to nejostřejší a nejcitlivější pozorování, která kdy byla provedena. ALMA byla naladěna tak, aby detekovala signály s vlnovou délkou kolem 1,3 milimetru, emitované molekulami plynu oxidu uhelnatého. Pohyb plynu v galaxii způsobuje mírné změny této vlnové délky v důsledku Dopplerova jevu. Pohyb je na tomto obrázku znázorněn jako změny barvy. Zelenější rysy sledují plyn, který se k nám blíží, zatímco oranžovější prvky znázorňují, jak se plyn vzdaluje. Vidíme, že plyn nalevo od středu se pohybuje směrem k nám, zatímco plyn napravo od středu se vzdaluje od nás, což naznačuje, že plyn obíhá kolem galaxie. Pozorování ALMA jsou překryta blízkým infračerveným snímkem Centaura A získaným přístrojem SOFI připojeným k dalekohledu ESO New Technology Telescope (NTT).

Populární podle témat