Jak zničit obří planetu
Jak zničit obří planetu
Anonim
Jak zničit obří planetu
Jak zničit obří planetu

Teoretici mají to, co si myslí, že je dobrý přehled o tom, jak se formují kamenné planety, jako je Země. Zbytky po formování hvězd se srazí, slepí a nakonec vytvoří skalní kouli.

Vznik plynných obřích planet je však záhadnější. Pro začátek, tolik plynových obrů mimo naši sluneční soustavu bylo nalezeno nepravděpodobně blízko svých hostitelských hvězd – v některých případech s puchýřovitými účinky a neudržitelným odlivem materiálu –, že výzkumníci usoudili, že se pravděpodobně vytvořili dále a pak migrovali dovnitř.

Takové schéma by mělo obrovské důsledky pro vývoj jakéhokoli planetárního systému, protože migrující obr (jako Jupiter nebo ještě hmotnější) by měl tendenci pohltit aspirující Země na cestě dovnitř. A co brání migrujícím světům, aby se příliš přiblížily a úplně se vypařily?

Mezi mnoha otázkami o tom všem byla právě zodpovězena jedna: Jak blízko se může obří planeta dostat ke hvězdě, než se její atmosféra stane nestabilní a planeta bude odsouzena ke katastrofě?

Výzkumníci z University College London (UCL) vysvětlují svou práci v 6. prosince vydání časopisu Nature.

Blíž, blíž…

Studie zahrnovala srovnání Jupitera s jinými obřími exoplanetami.

Víme, že Jupiter má tenkou stabilní atmosféru a obíhá kolem Slunce ve vzdálenosti 5 astronomických jednotek (AU) – tedy pětinásobku vzdálenosti mezi Sluncem a Zemí,“vysvětlil Tommi Koskinen z UCL. - která obíhá asi 100krát blíže ke svému Slunci než Jupiter - má velmi rozšířenou atmosféru, která se vaří do vesmíru. Náš tým chtěl zjistit, kdy k této změně dochází a jak k ní dochází."

SoKoskinenův tým přivedl virtuálního Jupitera stále blíže ke Slunci.

Pokud byste Jupiter přivedli na oběžnou dráhu Země na 0,16 AU, zůstal by podobný Jupiteru se stabilní atmosférou, " řekl Koskinen. "Ale kdybyste ho přivedli jen o něco blíže ke Slunci, na 0,14 AU, jeho atmosféra by se náhle začala zmenšovat. expandovat, stát se nestabilní a uniknout."

Cooleffects

Neméně důležité ve výzkumu je to, co způsobuje náhlou katastrofální ztrátu vzduchu.

Obří planeta je ochlazována svými vlastními větry vanoucími kolem planety. To pomáhá udržovat atmosféru stabilní. Další skvělý efekt: Elektricky nabitá forma vodíku zvaná H3+ odráží sluneční záření zpět do vesmíru. Když byl virtuální Jupiter přiblížen ke slunci, bylo vyrobeno více H3+, což posílilo tento chladicí mechanismus.

Zjistili jsme, že 0,15 AU je významným bodem, odkud není návratu, " řekl spoluautor studie Alan Aylward. "Pokud vezmete planetu byť jen o něco dále, molekulární vodík se stane nestabilním a už se nebude produkovat žádný H3+. Samoregulační, ?termostatický? efekt se pak rozpadne a atmosféra se začne nekontrolovatelně ohřívat.

To nám umožňuje nahlédnout do vývoje obřích planet, které se obvykle tvoří jako ledové jádro v chladných hlubinách vesmíru, než migrují ke své hostitelské hvězdě po dobu několika milionů let, " řekl Aylward a Koskinenův kolega Steve Miller. "Nyní víme že v určitém okamžiku pravděpodobně všichni překročí tento bod, odkud není návratu a projdou katastrofálním zhroucením.

Populární podle témat